EDICTE
 
La Comissió Especial de Comptes de l'Entitat Municipal Descentralitzada del Talladell, en data 3 de setembre de 2018 ha informat el Compte General i d’administració del patrimoni corresponent a l'exercici de 2017, de conformitat amb el que preveu l'art. 212.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei d’Hisendes Locals, s'exposa al públic pel termini de 15 dies.
Durant aquest període i 8 dies més, els interessats podran presentar les reclamacions i suggeriments que estimin convenients.
 
El Talladell, 3 de setembre de 2018                  
 
 FRANCESC RODRÍGUEZ BERNAL
President
 
 
 
Utilitzem galetes per ajudar a proporcionar la millor experiència possible a la web. En utilitzar aquest lloc, vostè accepta l'ús de galetes. Més informació
Configuració galetes